Privacy verklaring & Cookies

Wij nemen uw privacy uiterst serieus. Boekweitthee® gebruikt uw (klant)gegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u deze heeft verstrekt: het zo goed mogelijk verwerken van uw bestellingen en, indien gewenst, verstrekken van informatie omtrent aanbiedingen en nieuwe producten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boekweitthee® verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

 • – Voor- en achternaam
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • – Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boekweitthee® verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

 • – Het afhandelen van uw betaling
 • – Verzenden van onze nieuwsbrief (indien gewenst)
 • – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • – Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boekweitthee® bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn : 36 maanden na het plaatsen van uw laatste bestelling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boekweitthee® gebruikt uw (klant)gegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u deze heeft verstrekt, en zij zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De klant kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens van de betreffende klant die zijn opgenomen in het bestand van Boekweitthee®. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boekweitthee® neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactformulier.

 

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door boekweitthee te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

Disclaimer

Hoewel wij bij het samenstellen van de informatie op deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht, kunnen wij voor direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie, geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ook zijn wij zijn niet aansprakelijk voor typefouten’ of ‘voor kennelijke typefouten’.

Boekweitthee ziet haar afzetgebied uitsluiten voor Nederland en Belgie. Buiten deze landen worden geen dealers aangesteld.

 

Informatie op deze website vervangt geen enkele medische of voedingskundige behandelingen of adviezen. Het is niet bedoeld als therapie, maar als ondersteuning in de breedste zin van het woord. Daarvoor verwijzen wij u naar een arts of therapeut.

De auteur is niet verantwoordelijk voor eventuele klachten en bijwerkingen. Mensen die deze informatie opvolgen doen dit op eigen risico. De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd om zich te wenden tot zijn arts als hij/zij twijfels heeft over zijn persoonlijke gezondheidssituatie. Hoewel de informatie met grote zorg en na gedegen onderzoek is samengesteld, stelt de auteur zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze informatie. Zeker niet als u ook medicijnen gebruikt. Raadpleeg ook dan een deskundige.

 

De informatie op deze website gaat over geroosterde boekweit zaden ter bereiding van thee en/of als toevoeging in bepaalde recepten en zodanig als drank en voeding, soms met een link naar informatiebronnen van derden. Houd er s.v.p rekening mee dat:

 • – Drank en voeding slechts één van de pijlers is waarmee onze gezondheid te beïnvloeden is. Ontspanning, beweging, omgeving (in de brede zin van het woord) en voldoende slaap zijn even belangrijke pijlers.
 • – Informatie over voedingsstoffen niet een-op-een kan worden doorvertaald naar supplementen. Andersom kunnen onderzoeken die worden aangehaald op basis van supplementen niet een-op-een worden doorvertaald naar voeding.
 • – Voeding die als gezond te boek staat is slechts gezond als je het kunt verteren.
 • – Alle grote onderzoeken die over voeding gepubliceerd zijn gaan over voedingspatronen, niet over losse voedingsstoffen. Ook al worden er soms individuele voedingsstoffen genoemd, ze hebben pas effect als ze onderdeel worden van een gezond voedingspatroon en een gezonde leefstijl.
 • – Op deze website wordt niet een specifieke voedselstroming gevolgd. Daarom zijn sommige recepten of weetjes niet geschikt bij specifieke diëten.
 • – Tevens nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor het op een verkeerde manier gebruiken van door ons geleverde producten. 
 • – Raadpleeg bij aanhoudende en/of ernstige klachten altijd uw huisarts. Lees voor gebruik altijd de informatie op het etiket en/of de bijgeleverde handleiding.
 • – Hoewel boekweitthee geen graansoort is en een volledig glutenvrij is product is, kan het sporen van gluten bevatten. 
 • – Allergische personen dienen boekweitthee met mate te gebruiken en bij klachten de arts raadplegen. 
 • – Bij bovenmatig gebruik kan boekweitthee diarree veroorzaken.